Lähi-idässä on monia ihmisryhmiä, jotka kärsivät huonosta ihmisoikeustilanteesta esimerkiksi etnisyytensä tai uskontonsa tähden. Haluamme tukea erityisesti sellaisia alueen ihmisryhmiä, joiden äänet ja näkökulmat jäävät usein huomiotta kansainvälisessä keskustelussa. Osoitamme solidaarisuutta

– kuuntelemalla heitä ja tuomalla heidän ääniään kuuluviin

– järjestämällä koulutustapahtumia ja workshopeja

– tekemällä opintomatkoja Lähi-itään ja mahdollistamalla omakohtaisen näkemisen ja kokemisen

– rakentamalla yhteyksiä sellaisten yksilöiden ja organisaatioiden välille, jotka jakavat tavoitteemme oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta Lähi-idässä

Teemme yhteistyötä erilaisten toimijoiden kuten järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Esimerkiksi opiskelijatiimit ja oppilaitokset voivat rakentaa kanssamme toivomusten mukaisia koulutus- ja keskustelutapahtumia.
Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, ota yhteyttä