Uncategorized
Suomalaiset kansalaisjärjestöt vetosivat  Suomen jättäytymiseksi pois YK:n Durbanin antirasistisen prosessin juhlinnasta

Suomalaiset kansalaisjärjestöt vetosivat Suomen jättäytymiseksi pois YK:n Durbanin antirasistisen prosessin juhlinnasta

YK juhli yleiskokouksen 76. istuntokauden avajaisten yhteydessä New Yorkissa rasisminvastaisen Durban-konferenssin 20-vuotisjuhlaa 22.9.2021. Yhdeksän suomalaista kansalaisjärjestöä on lähetti yhteisen vetoomuksen Suomen ulkopoliittiselle johdolle Suomen irtisanoutumiseksi tapahtumasta.

Suuri joukko maita ja suurimmat demokraattiset länsimaat – Albania, Australia, Itävalta, Bulgaria, Kanada, Kolumbia, Kroatia, Kypros, Tsekki, Tanska, Dominikaaninen tasavalta, Viro, Ranska, Gruusia, Saksa, Kreikka, Honduras, Unkari, Israel, Italia, Latvia, Liettua, Montenegro, Moldova, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Pohjois-Makedonia, Puola, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Ukraina, Englanti, Yhdysvallat, Uruguay boikotoivat tapahtumaa.1 Kansalaisjärjestöt toivoivat myös Suomen tekevän saman ratkaisun.

Durbanissa vuonna 2001 pidetty YK:n rasisminvastainen kokous ja sen ohessa kokoontunut kansalaisjärjestöfoorumi muuttuivat antisemiittiseksi näytelmäksi, jossa pidettiin päivittäin Israel- ja juutalaisvastaisia mielenosoituksia, jaettiin Hitleriä ihannoivia lentolehtisiä ja sallittiin antisemiittisen materiaalin myyminen ja esitteleminen.2

Virallinen YK-konferenssi kohteli Israelia poikkeuksellisesti jo valmisteluvaiheessa. Israel ainoana maailmanjärjestön jäsenvaltiona suljettiin ulos alueellisesta valmistelukokouksesta Teheranissa. Konferenssin päätöslauselma3 erittelee kaikista alueellisista konflikteista vain Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin. Ainoastaan niiden kohdalla poiketaan julistuksen rasisminvastaisten lauselmien yleisluontoisuudesta ottamalla kantaa konfliktin poliittiseen ratkaisuun.

Myöskään myöhemmät Durbanin kokoukset, vuonna 2009 pidetty Durban Review Conference ja vuonna 2011 pidetty kymmenvuotisjuhla, eivät korjanneet prosessin perustassa ilmennyttä valuvikaa. Päinvastoin, esimerkiksi vuonna 2009 Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad piti puoli tuntia kestäneen avajaispuheen, jossa hän esitti antisemiittisiä käsityksiä sionistien maailmanvallasta ja kiisti Israelin valtion olemassaolon oikeutuksen.4

YK-konferenssin ohessa Durbanissa kokoontui kansalaisjärjestöfoorumi, johon osallistui noin 3000 kansalaisjärjestöä. Kansalaisjärjestötapahtumaa leimasi pakkomielteinen Israel-vastaisuus, joka räikeällä tavalla ylitti antisemitismin rajat. Mielenosoitusten ja antisemiittisen materiaalin vapaan jakamisen lisäksi juutalaisten kansalaisjärjestöjen tilaisuuksia häirittiin huutamalla. Juutalaisten nuorisojärjestöjen edustajille huudettiin, etteivät he kuulu ihmisrotuun.

Kansalaisjärjestöfoorumin julkilausumassa julistetaan Israelin ainoaksi rasistiseksi valtioksi ja asetetaan tavoitteeksi maan täydellinen eristäminen ja kaiken yhteistyön – niin talouden, kulttuurin, koulutuksen, sotilaallisen kuin jopa humanitaarisen avun tasolla – täydellinen katkaiseminen sen kanssa.5

Durbanista alkunsa saanut kansalaisjärjestöjen hyökkäys Israelia vastaan on vaikuttanut antisemiittisten hyökkäysten hälyttävään lisääntymiseen eri puolilla maailmaa. Aseina on käytetty epäluotettavista lähteistä kerättyä disinformaatiota, Lähi-idän ihmisoikeustilanteen vääristämistä ja kansainvälisten sopimusten yksipuolista ja virheellistä tulkintaa. Durbanin prosessin seurauksena perustettiin Israel-vastainen boikottiliike (BDS), jota edistämään on perustettu yhä uusia ihmisoikeuksien ja antirasismin varjolla toimivia poliittisia, Israel-vastaisia järjestöjä. Monilla näistä on kytköksiä terrorijärjestöihin.6

1 Poisjättäytyneiden valtioiden kannanottoja koottuna:
https://unwatch.org/countries-rejecting-durban-iv-updates-analysis-more/

2 Juutalaisten lakimiesten järjestön edustajan Anne Bayefskyn silminnäkijäkuvaus Durbanin konferenssista: The UN World Conference Against Racism: A Racist Anti-Racism Conference, Proceedings of the Annual Meeting, American Society of International Law, Vol 96, 2002 Cambridge University Press, https://www.jstor.org/stable/25659754
Tom Lantosin, Holokaustista selvinneen Yhdysvaltain kongressiedustajan kuvaus Durbanin maailmankonferenssista:
Durban Debacle: An Insider’s View of the UN World Conference Against Racism, Fletcher Forum of World Affairs, 2002, https://dl.tufts.edu/concern/pdfs/tx31qt958

3 Declaration of Principles and Program of Action, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Durban_text_en.pdf

4 Ahmadinejad sanoi mm: “World Zionism personifies racism… it falsely resorts to religion and abuses religious sentiments to hide its hatred and ugly face.” https://unwatch.org/countries-rejecting-durban-iv-updates-analysis-more/

5 NGO forum Declaration and Progamme of Action, ”Palestinians and Palestine” https://academic.udayton.edu/race/06hrights/WCAR2001/NGOFORUM/Palestinans.htm

6https://www.ngo-monitor.org/search/?q=PFLP+ties

Durbanissa 2001 pidetyssä YK:n ja kansalaisjärjestöjen antirasistisessa konferenssissa jaettiin Hitleriä kannattaneita flyereitä. 38 maata päätti boikotoida syksyllä 2021 YK:ssa pidettyä Durbanin antirasistisen prosessin 20-vuotisjuhlaa antisemitismin tähden. Suomi ei ollut näiden maiden joukossa.