Mikä on YAPS?

YAPS on nuorille aikuisille suunnattu ohjelma, jonka tavoitteena on antaa välineitä Israelista käytävään keskusteluun ja vaikuttamiseen. Ohjelman perustana on siihen osallistuvien halu perehtyä syvällisesti aiheeseen ja valmius haastaa pinnallista ja vääristävää tietoa Israelista.

Ohjelma on syntynyt oikeudenmukaisuuden tarpeesta. Käynnissä olevassa Israel-vastaisessa ihmisoikeuskeskustelussa jätetään pois olennaisia näkökulmia. Siitä puuttuu kokonaiskuva ihmisoikeustilanteesta yleisesti, ja erityisesti Lähi-idässä, ja siinä jätetään systemaattisesti kuulematta syytteiden ja vaatimusten kohteina olevien israelilaisten ääni. YAPS-ohjelman yhtenä päätavoitteena on murtaa yksipuolista ja valheellista tiedonlevitystä, joka vaikuttaa Israel-vastaiseen mielipiteeseen ja Israelia vastaan suunnatun eristämiskampanjan hyväksymiseen.

YAPS-ohjelman tavoitteena on

tutustuminen

 • alueen historiaan, geopoliittiseen todellisuuteen ja Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin taustaan
 • konfliktiin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin, niiden taustoihin ja tulkintoihin
 • ihmisoikeustermistöön ja ihmisoikeustilanteeseen myös yksittäistä konfliktia laajemmassa perspektiivissä

kyky

 • etsiä ja arvioida eri lähteistä saatua tietoa
 • tiedostaa tiedon levittämisen osuus konfliktissa ja tunnistaa tiedon väärentämisen keinoja
 • välttää joutumasta ihmisoikeuksien varjolla toimivaan propagandakoneiston osaksi

mahdollisuus vaikuttaa

 • osallistumalla konfliktista käytävään keskusteluun perustellun tiedon pohjalta
 • verkostoitumalla ja luomalla yhteyksiä huippuasiantuntijoihin
 • toimimalla suomalaisen yhteiskunnan eri tasoilla oikeudenmukaisen suhtautumisen puolesta

YAPS

 • järjestää koulutustapahtumia kampuksilla, kirjastoissa ja seurakunnissa
 • muodostaa opintopiirejä ja workshopeja
 • luo yhteyksiä huippuasiantuntijoihin
 • tekee opintomatkoja Israeliin ja Länsirannalla/Juudea-Samariaan
 • rakentaa verkostoja juutalaisten, palestiinalaisten ja kaikkien oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta kiinnostuneiden nuorten aikuisten välille

Teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa. Esimerkiksi seurakuntien nuoriso- ja opiskelijatyötiimit, järjestöt ja oppilaitokset voivat halutessaan rakentaa kanssamme toivomusten mukaisia koulutustapahtumia.

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä neuvonta@yaps.fi

2020 © YAPS

YAPS toimii European Coalition for Israel (ECI) -järjestön alaisuudessa: ec4i.org